Surahammar Fido famnar

                                                                                                                      vam = ton

kenner

nåden

vams velde,

där

velsignar

allsmäktige vam,

där ventar

allskapares ilska

för synd,

menniska

veldet kenner

dömer en historia,

malva

en sommarfamn

elskar vester famn,

masten minnen helsar,

dagen elden kenner,

domen en helsar

 

kan man vila sönder

där elskar en människa