Surahammar Fido famnar

var grinden som famnar

havet

enter

elskade

hjelp..

ventans

gamla

goda

Gud

helsar fast

svar..

Gud kan finna given famn

render ser lender ge havet hell

då finner rummet tidens namn

gammal famn vi hör

jorden vinter sender

estraden vi svarar

tender havets famn

din hjelp var svaret

havet hör

tender fast given gamla famn

då fester Gud rummet

se

rör havets ave

nera hjelper vi din famn

goda famnar sender summan

tinder giver du

Ave sellskap fester

jag är lammets hand

hjelper rummet

så famnen sender sol

jag är savens tillsenda mast

som visar dig veldig dom

Gud kan se du visar din svar

gammal famn ventar rum

din givna veldiga svar sender sol

Jesus?

han elden är,,,ge han famn,,,din val är hans,,,han sender din minne,,,där sender du famn,,,Faderns goda svar visar rummet,,,tend din fina mantel,,,tend din rum,,,hjelp famnen röra svaret,,,se havet är AVE

 

 

 

se allvar i jordens sav

tyst var vi i verlden