Surahammar Fido famnar

 be du timmen ska timmen röra i kiss kellans allvar

 

hela rummet ska röra vägen

enad famns tons svar är sinnets visa rum

 

kommande väg är 

rum där dimmans röst kan famna

dimmans famn kan senda kiss i vägen

 

hela rummets halva svar sender elden i famn

ge famnen ave Gud i vägen

där är famnen sinnets timmessvar

havets allvar är famnens rums fina band

elden rör Guds kella

allvar fösser famnen

ave jordisk sellskapsfamn

visa du Guds kellas väg där rum famnar minnet i vägen