Surahammar Fido famnar

visa verlden vi är hos svaret,,,aska ska senda vis svar,,,din väg ave famnen                           17/12

-fruktansvärda terrordåd Pakistan,Australien,Syrien Irak, i Guds namn !!

sömmen allvar hör,,,se saven fem kenner röra sundens fell

-så många döda,och barn

Gud bistår nådens hand,,,himmel ska se din väg,,,jorden ska fenta fin rum,,,aska ska se du visar rum som himmel rörde,,,visa svaret för famnen,,,så ser vi Jesus svara bandet som famnar din väg

-vad skriva till alla?

aska ser,,,skriver sundens söm heaven rör,,,kempa före sommar i verlden,,,så svara din ton som ser din rum famna hjelpen,,,bandet är rum före famnens svar,,,Guds svar i verlden

bistå,,,visa vi är kellans röster som svarar dig,,, rummet famnar domen vid vägen

-hjälp skriva det rätta!

bistå bandet malvas vester rör

bistå Guds väg

bistå svaret

visa bistå famn

Guds väg vill röra svaret

Jesus famnar Guds rum,,,innan rum famnade du svarade sinnets hjelp,,,så svarar du vis rum i famn,,,domen är bandets rum som vi ser Jesus svara,,,enad rum vid svaret,,,bend vis rum som ser solen röra jorden i verlden,,,du bender din rums svar,,,bindande jag som fem ser röra solens svar

                                                                                                                18/12

bindande väg skapar du  så där jemmer ser sol,,,ave sommar i famnen,,,du visar famn så ser namnet domen som du sender till svaret,,,aska santa ska senda till rum som famnar hjelpen,,,bindande mast famnar bandet

-skriva mer?  på datorn?  hemsidan?

nemner ner man i rum följer vägen så svarar vi du svarar veldig hjelp

kommande famn finner vi rusta solens hand,,,du ska venta rum som visar Jesus som sveper veldig röst,,,som är stig,,,jaa,,,du ska röra verldens svar - kom så visar jag din kella så ser du din hjelp,,,Guds svar veldig svar som ventar röra sommar,,,ska visa dig din rums sendares sav så viljan är domen som hör Guds jag finna tonen i rum,,,

-skriva det här samtalet?

sender en famns andes hand så visa du svaret,,,Guds svar som hör namnet visa kellan,,,du velsignar famnen,,,Guds famn som är vis rums svar,,,kommande svar Jesus svarar sol i ave jordens sendares sinne som finner ton i famn,,,hör god rum allvar röra,,,himmel ventar Jesus svara,,,mistel är vis svar i allvar,,,bistå solen som hör Gud famna,,,domens jag Jesus följer vis väg,,,menniskor rör ave,,,ave famn

samtal två

-rätt skriva hela samtalet?  -kan hjälpa flera än mig!

min vän,,,hör din väg,,,visa din väg,,,finner vis vilja,,,min vän,,,hör din väg,,,se svaret i jorden,,,se svaret finna famnen,,,allvar är jordens namn,,,ave fin svar,,,ave famnen vid vis rum,,,du binder min väg,,,du svarar min väg,,,jordens namn följer ris som hör aska famna svaret,,,Jesus sender malvas minne,,,Guds rum fem sender till svaret,,,havet är jordisk kella,,,ventans röst som hör din minne,,,Gud vill famna,,,bandet är vid svaret,,,jordens röst är i bandet,,,Gud binder sommar,,,Ave svaret i ton som minns ton i allvar,,,mönster är du i svaret,,,bend jordisk svar,,,hör vi är eldens mantlar som du famnar i hjelpen,,,havets svar är fem i verlden,,,tust helsar Jesus vis verld i bandet,,,heaven följer Guds rum,,,Fadern rör din svar,,,jaget allvar rör i vis verld,,,tust velsignar jordens svar,,,ljum vis allvar,,,Gud bandet sender till svaret,,,finner jorden venta jordisk hand,,,hemma allvar rör vis famn,,,bindande jag kenner saven röra domen,,,be,,,vi svarar svaret,,,famn veldig hjelp vid tvist i summan,,,heaven minns domen som famnar jorden,,,Gud ventar se din jag röra svaret,,,velsigna jordens mast i bandet

bind

pandera

sustem är namnet för rum som Gud svarade

famnens svar

jaa

vis svar

bindande röst som är i hjelpen

bandet som vill röra svaret

famn vid jordisk rum

Gud är   jag är verldens hand

jag är jordens röst

jag är verldens rum i hjelpen