Surahammar Fido famnar

giv famn

rör rum

viljans väg visar svaret

 

havets väg

havets famn

Guds väg sender sol

 

halv Gudsrum är din Mast,,,halv väg rör du i famn,,,halv sol sender en famn,,,din halva rör vi i gammal famns sol                      

ave din väg

ave din rum

ave Guds famn i verlden

 

be du rör rum

be du rör rum

be du rör solens sol i rum

ave din väg i jorden

thams famn är i kellan

 

fredag

var vis så famnar hjelpen

skriv:

Jesus är föss i timmens väg

se domens himmel lemnar en vis famn som kenner val i famn

gammal famn finner jag vid din svar

skriv:

allvar ventar du min famn som fester rum

jaa

rör rum så rör du jordisk fin ton

bostadssvar är där given vis rum som fösser en hjelp vid god hand

fantastisk veldig röst ska festa din svar

val i dagen som ventar visa solen sin famn

så lemna du din rums lava i hell så hjelpen kan se din kellas fina famn

Gud havet ska himmel röst svara

en andes kall ventar rum för Jesu svar vid band

kall enter du vid boningshand så du famnar en hjelp vid Guds hand i verlden

så finner du vis famn

vi är ju lim i solens tvag

Guds famn vill se din rum i kellans rum

se du ska enter din väg som sender en rum vid famn

allvar vill senda din famn

så Guds famn rör viljan

visa din veldiga rum så famnar allvar i svaret

kommande kellas hand ska venta domen vid solens rum

se där rör vi din rum som kan senda Jesu röst

havets hand i bostad

gammal famn är hjelpen

venta vis rum

visa famn

gammal band är vid din hjelp

- var med!! så jag gör det rätta!!