Surahammar Fido famnar

                       Dä  va  engång  en liten hu´nd

                       man  ka´llan  Ruff

                       en la´bbe  goomodi å ru´nd

                       män ä´ndå  ga´nska tuff.

                       Hans stoora husse trääna Ruff

                       i lyydnad å i jakt

                       om dom va uti skoogen

                       så höll´an allti vakt

                      Då fåå´geln  va fälld å försvu´nnen

                      han gee´nast ruusa bo´rt

                      tog vaarsamt  åpp´an i munnen

                      å va tebaks inom kå´rt