Surahammar Fido famnar

- extremvärme i hela Europa

jaa

kinden finner svaret

aska ska minnas famn 

där du svarar en rum som sender hjelpen

du ska famna vis väg

du ska röra jordisk famn

du ska se nimbus väg finna solens famn

var vis

var vis

var famnens vägs visa väg

du svarar viljan i vägen

se

du ska famna verldens fina rum

så domen fester ventans rum

rör dimmans svar:

Guds famn jordisk rum famnar dimman i viljans svar

- vad ska människorna göra?

dom ska visa jämmer i thams timme

dom ska vesterhjelp se famna Guds sols väg

minnets sol i famn

dom ska veldig jag röra så umbäranden hjelper 

Guds enda famn är vid Josuas famns svar

elden är i vägen som fösser en Gudsröst vid bandet

jaa

var Guds vägs kella

ave famnen i vägen

se

dimman fösser en god famn

ave rum i svaret

ave famnen i verlden

bilans skämda kon himmelsfamn själv ska senda till sölvande kellare där Jesus hör nera vägen Guds hjelp i famn