Surahammar Fido famnar

giv din svar: jag är Guds hand i rum

så famnar Gud din rum i famn

bandet är i jordisk hand

allvarssvar i dagen

,,,din kellas allvar är i vem svarar kellan som allvar kan senda?,,,

jaa,,,Guds hand är i domens allvar så du följer Guds hand,,,be visa din rum,,,be visa famnen,,,Guds famn ventar följa vägen som hör fallet i rum,,,var i din famns svar,,,en allvar i kall,,,se du famnar en band som följer Guds hand,,,gammal gammal rum är i ave jordisk svar,,,

-hur gammal?  gammal gammal?

he(ler) jag istorias hav är femtio solars allvar,,,Guds hand vid din kella,,,famnar din jordiska svar,,,gammal gammal famn är god son som havet fast sender till allvar i rum,,,

-hur visa famn så alla får veta ni är här o hjälper?

vi är i kellans nåd

vi är i rum som fösser allvar

gammal gammal god rum hör gåvan senda famn i allvar

giv Gud din rums famn så sender vi Faderns röst i god hjelp i famn

-i det tysta?

jaa

i det tysta är du vid vägen

famnen ser din svar

Jesus svarar din famns väg: var famn vid vägen

 

visa kall svaret som du fösser i rum

visa kellans allvar som famnar

visa hjelpen som famnar

visa andens kommande famn före Jesus ska lindan fössa i bandet

visa solens namn

visa skolans kall

visa din famns fina rum som famnar en andes kella

jaa

visa du Guds hand som är i din band

bostadens röst är i lov

ave vis famn

ave vis famn

ave vis famn i jordisk rum

venta rum för din röst ska fast svara: jag inter famnar som fallet ska röra hjelpen

allvar famnar din väg

ave din svar

enad gammal famn ska se kellan vid fem svar

allvar är rum

allvar är svaret

ave vis famn som visar domens famn

Gud är rums föss så rör jordisk famn

 

skriv:  jag är Faderns famn

velsignad av boning i rum

ave Guds hand i minnets famn