Surahammar Fido famnar

 

samtal:

nemner du ska skriva famnen sender Jissus hand så visar du din hjelp

jordisk hand visar du i rum

minnets svar visar du i kellans hand

Gud är i vis svar

havets sendares sendare är jordens sendare

bistå vis svar i allvar

Gud ave vis väg i din rum,,,du finner en svar som visar hjelpen,,,du rör en väg som famnar rum,,,

fallets hand är ju min röst

min är jag , fallets röst, som hör vis senda namnet som ventar röra domen

Jess andes famn

Jess= Jesus?

anden som handen finner i jorden,,,så hör du vis svar,,,eldens allvar i svaret

-tacksam!

minnets svar visar jag Jesus är i din rum så fem kan andens röst kenna

-mer nu?

fem finner domens ton så visa du hjelpen i rum

-ord?   skriva till alla?

venta

bistå domens röst

venta

rör vis svar

venta

Guds hand i kellan

venta

rusta din följesröst

visa

hjelpen är i namnet

venta

jagets sendares famn

venta

din ave röst

venta

kellans rusta famn

visa

jorden vi aska sender

visa

jorden vi rum följer

visa

jorden vi ser din tham

venta

eldens ave

venta

eldens röst

Gud vill famna ave hjelpen som ventar en famn i svaret

-kan jag skriva det här samtalet?

jaa,,,du kan skriva våra samtal så fem finner ton som hör rum velsigna hjelpen

Guds väg är vid din rum,,,hör en famn som famnar,,,du svarar vis svar,,,Guds väg som famnar rum,,,himmel är vid din hjelp,,,se du ska rusta vis röst så du kan famna allvar i jorden

-hur rusta vis röst?

sover din sendare eller rör han rum

du är kellans allvar,,,se din väg,,,rum som följer en svar: imans röst är rum i kellan

allvar visar du i din kella

visa svaret som du rör:

Gud är i svaret