Surahammar Fido famnar

 

skapande last ska vi kempa så du minnet ska famna

jaa jordisk rum fösser vi så du rör Guds svar i jorden

velsigna Guds sinnessvar

vi famnar domens ton

vi sender Guds väg i jorden

visa vi rör rum som följer god famn,,,du famnar en vilja vid svaret

minnet följer hjelpen,,,se nera vi svarar,,,Gud är havets lamms sol som kan ge din svar,,,ge Gud vis svar i rum

nemner allvar som fösser kommande väg(suckar)

se hjelpen allvar visar i famnen

- allvar nu?

hör nera ska kellan följa namnet som ventar Guds vilja i solens ton

du ska röra minnets givna kellas väg

jaa

vi rör din rum så du visar en gammal famn i viljan

skriv du Guds vägs halvas svar så rör hjelpen given famn

var hjelpen vi famnar

 

se nådens hela halva svarar hjelpen

se nådens visa famn kenner rum

se nådens fina kella fem rör i allvar

 

skriv viljan rör du som fösser allvar i Guds lamms väg

vi lindar vägen i famn

 

fem finner nav

finner kiss vid kellan

fester kommande linda

hjelpens kommande famn

se gammal rum rör viljan

se gift röra ventans famn elden svara god kellas linda

ventan famnar viljan

 -till alla?

vi ställer nera vis rum en kella

som fösser gammal famn

tender nådens lamm som ska linda Jesu kellas golv där fallet svarar hjelpen

vi ser du svarar god famn som fösser hjelpen 

allvar är Jesu svar som vi ska lammet festa i hjelpen

allvar vi salva famnar 

vi ska lammet svara malvas sols rum

jaa

allvar vi ska lammet senda som svarar eldens hjelp

be Gud röra famnens lamm i viljan

jaa vi ser gammal dom festa i rum

fallets hjelp i lov