Surahammar Fido famnar

Sky´ymningän smyygärsäj saakta på

ky´ylan biitär i krå´ppän

vå åga säj ne´r gö Ruffen då´

ätär rä´stär te sii´sta drå´ppän.

En av männen glö´ömde sin trofe´

vände så tebaka

såg då djurä,sikta på sne´

haglä mot Ruffen braka.

Han kastas åt siidan

ska´adas svå´rt

kröp te lunden tebaaka

a´llt kändäs svårt.