Surahammar Fido famnar

demolera sellskap som fösser sönder

demolera svar som finner syndens svar

jaa

ge verlden rum som visar kellans himmelska famn

aska visar hjelpen

havet velsignar gift

visa allvar i famn

där rör hjelpen vis svar

rosens sendare fösser lammet

- tacksam!

öm allvar sender

öm halva finner Guds hjelp

- råd mig om hemsidan?

där hjelpen sender vis svar

skriv du Guds famns visa hands ventan i nåd

se du svarar hjelpen där Gud famnar en famn i jordens rum

gå i tonens velde

du famnar vis svar

rör Guds hand vid allvar

- visa dolda sidor?  ta fram?

jaa  visa du,,,bend viljan i rum

 

se fast allvar är vi i nådens timme

Guds sendares timmes svar ska visa Guds svar där hjelpen rör en väg i famnens sols svar

bandet är i vägen

be

rum ska famna jordisk famn

allvar rör vi i famn

du minnet ska svara

ave Gud i jorden

ave Guds lamm i famn