Surahammar Fido famnar

finner din svar

min vägs minne

bistå bandet så rummet visar hjelpen

Guds väg är i Josuas famn

Guds väg ni ska famna före tendande av Jesus röst

elden ventar famna verlden

så svara famnen min svar

Gud är i rum

-vad skriva på datorn? samtalet här? annat? som berör alla? vad? råd?!

ha stig      ha stig

så list ska visa dig rummet som du svarar,,,eldens röst fem ska svara,,,eldens rum fem ska svara,,,innan du följer jordisk famn ska visan allvar röra,,,himmel är ju vis svar,,,himmel är rum i famnen,,,du ska famna rum

-gör så! 

menniskor ska se namnet som nera är i verlden,,,nera vill se sin famn röra nådens ave,,,du ska se Jesus heaven röra istorias fina namn,,,se jorden röra kommande tvag,,,himmel ska visa dig namnet som du visar,,,så följer du din väg i verlden,,,

nera är jordens pina

nera är jordisk val

nera är kempande rum

fem vill senda solen till svaret

hender är Jesus rums val

Gud visar dig din väg

så följer du din väg

himmel är i vägen

-pina?

pina är sämre köld som helsvart är i jord

-pina är nu krig,våld,epidemier, klimat,,,ek. girighet,,,

be

bistå svaret

havets svar

solens väg som finner svaret

istorias svar över din väg är nådens famn Gud svarade

-texten här är bra! kan jag skriva den? berör och kan vara av intresse för fler

se

aska binder kellan,,,istoria kempar före,,,namnet rör nådens väg,,,eld är istorias hjelp,,,se du ska famna vis väg,,,Guds fall i mast,,,du ska röra enad väg,,,du ska visa rum santas famn,,,enad allvar i verlden,,,följ famnen

-röra och visa? de nära?

dom som fem hör svara Jess,,,så visar din väg nåden mantel,,,bistå jordisk tvag för du allvar ska famna

-inte lätt alla gånger!

(hh suck) tend du tonen från ave vis hjelp,,,cemantera Guds svar du följer,,,menniskor enar god väg,,,bind vis väg vid allvar,,,fem över din väg,,,fem viljan hör,,,visa du verlden vis famn som jorden ska se röra Guds famn i tonen, för namnet är veldig kellas röst,,,

bistå famn i verlden

nera är vi vid vägen

Jesus finner din väg före jorden ska famna allvar

hör jorden senda ton som visar hjelpens famn

Gud är istorias svar

himmel är i verlden

ave god väg i jorden

 

-hur och vad skriva på hemsidan?  i datorn?  fortsätta?

så man hör din rum

så man rör din väg

sav i vägen lindar hjelpen

-ämne? tankar? samtal? jag? ni?

så minnet heaven svarar

du ska skriva om nera rum

så kempar du i verlden