Surahammar Fido famnar

viljan rör din nåd

viljan rör din famn

viljan rör Faderns famn

giv din väg till solens famn

viljans famn i rum

ge Gud din väg

ge Gud din väg

ge Gud rums ros i famn

Fadern rör famn

Fadern rör rum

Fadern rör rums kella

- Jesus är väntan alla väntar på!

en väg är Guds havs famn som rör viljan i vägen,,,famnens svar i allvar,,,din sols famn är i rum så jordisk famn kan röra din väg,,,du hör vår väg i rum,,,du hör vår väg i vägens allvar,,,se Guds rum famna vägen,,,Jesus är i din väg,,,havets famn i formens väg,,,allvar fösser vi i din väg,,,ave famnens svar,,,ave Jesus väg i vägens ton,,,se du ska visa famn i rum,,,Jesus ser din väg vid famnens svar,,,god famn sender vägen i rum

jaa skriv vi svarar ventans allvar som ska venta en väg som svarar kellan

allvar är svaret

ave Gud i vägen

jaa vi ser gammal väg ska röra vem var i vägen?

vem var i svaret?

vem såg kindens lamm?

ave Gud vid rum

ave famnens kall

hjelpens rums famn

vi hör du ska följa Jesu svar som fester Guds allvar

gammal väg vill röra din rum som sender en kellas rums väg

giv Gud vägen i rum

visa ave famn

visa ave famn

visa ave rums famn i famnens rum

allvar är svaret i din rum

giv Jesus din rums svar

formen famnar din svar

val ventar

val rör famn

val är vid kellans famn

val visar kellan

ave vis famn

ave famnens famn

valets röst rör din famn

kend kall rör vis väg

jaa

Jesu svar är i minnets famn

ge Gud rum i vis famn