Surahammar Fido famnar

se din väg

se din svar

eldens ande är i verlden

havets rum är i verlden

Guds allvar är i solens famn