Surahammar Fido famnar

hinder ventar följa dig

rör vår svar

istoria elden sender

Gud visar dig

vester hjelper fistelsendare,,,var istorias givna salva,,,vi nera ser syndens ilska vester hör,,,hjelp Gud sinnet senda,,,Ave var tid som finner famn,,,Gud ska visa du ska elden svara,,,Gud ska hell istoria göra sönder,,,så ska Jissus kalla var son,,,domens salva,,,din Gud är ton,,,var sommar vid Faderns inter

undrar bara när och hur?

jag hör

var svaret

tänd viljan

så Fadern kan minnas gift

viljan är tänd-klartecken från Gud-vad händer?

då stiger hell som gömmer hinder till Guds famn

gammal vis eld ser sommar

vi enter din namn,,,visa famn för Fadern hjelp Gud visa sinnet,,,se,,,allvar elden rör,,,gammal dom är summan för sendaren,,,tyst sender Jissus vis ton,,,aska valde vis sommar,,,hjelp famn före viljans timme,,,gå,,,handen ska be famnen senda havets timme

Jesus personligen hit?

han är hos tuman

han är Guds svar

han ser hjelp

han menniskor nera sender famn

var vis

var tinder

hjelp Faderns ton

handen ska hjelpa rum

hjälp mig hjärtat! puh! stressade!

ja vi ser,,,där du sender nera hjelp,,,handen visar dig home elden ser,,,havet elden ser,,,barn ventar på famn,,,bistå din visa salva,,,hjelp din nera och se före rum,,,ja

gå min namn vid din