Surahammar Fido famnar

1/7 ber för ekonomiska problem i Grekl.,Engl.,Spanien,Portugal,USA mfl,ber för oro och krig i Syrien,Libanon,Norra Afrika,befolkningen i norra östra Afrika och torka i Afrika,Japans folk,Asiens folk m jordbävningar och vulkanutbrott och skyfall

ber så jag ska göra det rätta !

menniskor en tinder ska gömma famnens nåd,,,jaa,,,hjelp Gud finna sinnet som sender din hjelp,,,jaa,,,sinnet be havet så,,,se Gud hjelper då vinter senda ilska sönder,,,Guds dom är lamm,,,gå se Ave finna ton,,,jaa,,,allvar hör domen,,,tom är saven som ventar god hjelp,,,jaa,,,gest inter är jordens famn du ömmar,,,dagen ventar höra vill så god dom,,,pandera du jordens vestersol,,,venta Ave till jord,,,finn mantel Imanuel fast veljer,,,ja,,,be,,,du ska visa ton öm mantel,,,se,,,du ska gömma (ta bort) vester höst,,,då vi ska vara allvar i andens ömma rum,,,tend du allvar för jord

-Gud visar mig hur ?

fest då allvar så vi famnar,,,be,,,Gud ska senda hals,,,då enter Gud vinterhjelp,,,så enter god röst,,,dagen vi hör enter hjelp,,,

hur aktivt göra?

Gud rör lindan

giv Gud salvan

Gud sender namnet hjelpens sommar,,,nera namnet ser lindan gift för lamm havet fann

ge ram för namnet - då lender sender jon ton för himmel

tend

mellan

synd och sol

velsignar

du

gest vid kall....

lender

gömmer

verldens ton

jämmer

köld

lindar famn  , 5/7

vi svarar

rör

vi hjelper

visa

vi famnar

gammal famn sender hjelp

varna för jord finner köld,,,ve då minnet så kölden hemma köld fösser,,,verldens fell sender synd i jord

veldig Jissus kan visa dig rum för du ska se jord vid din namn,,,varje dom vi sellskap hör,,,kommande minne ventar röra sista synden,,,fönster ska famnen menniskor höra festa,,,hjelp god tinder,,,nera ventar ventans tinder,,,minnet nera hjelper dig se så Fadern rör allvar

du hör formen som jorden elskar

enter gör Guds namn

för ris vinter ska sönder se

eld ska enter verlden

mynt minns hell

där ser lindan verldens pina

se du nera din hjelpsav  , 7/7