Surahammar Fido famnar

    

          vind vind

          ventans segel

          våg våg

          ventans val

 

          vis vis

          ser vi jordens

          val val

          hendersvar

 

          Gud Gud

          halvan famnar

          famn famn

          elskar jord

 

          gå gå

          santasvaret

          gå gå

          vi ser sav