Surahammar Fido famnar

var kommer Guds existens in i tillvaron?

han är över tonen

varför lämnade filosoferna "Gudstankarna" åt samhällsfenomen?

jorden sökte samma sår som havets ros  ,  dom visade sin översår vid världen

Gud är Allt  säger Kant    kommentera?

han säger allvar  ,  sökte så vis verld  ,  se han verlden valde  ,  han såg vis allvar

J-P Sartre sa "människan är ensam i sina val"  -leder till ångest - avtar vid ansvar   kommentera?

namnet ömmar för andes söm          vi kan få hjälp i våra val?   nåden veljer vis jag

vem ger nåd?

veldet över dom som övar santa

varför så Gudstomt i människors tankar idag?

de visar ödets öga          hur förändra?  anden endrar om han gör val

hur fortsätta bli vis?  medvetenhet?  medvetna val?

du kan velja din ögas ende   så kan du önska din santa sol

kan man förändra ett tidigare medvetet val?

ja, du kan göra så den blir danad   verlden elskar val i namnet kantare

är Guds tankar med i våra val?        han är över dina jag

omgivningen-jag,påverkar mina tankar   om jag tänker på Gud blir han då också delaktig?

hans tankar lemnar du i dina val

kan jag sprida en tanke gm tal , beteende?   ja du kan visa så

kan jag sprida en tyst tanke?

du kan se hur du överlämnar din val i tankens ros

alltså  människan är inte ensam i sina val?

vi är så domen i valet   anden rör så dina famnar i allvar och sommarsanta sol

kan man i tankegångar bevisa att Gud finns?

vi livet ventar vara   där sender så man ser    ja, se  hinder över sendaren är så följets ros i allvar

gammal jag , se han sår         dagen ventar öm eld i famnens santa