Surahammar Fido famnar

samtal

se Guds famn följer nera vis

rum som famnar given svar

-tankar- vänner- barndom- skola -50 -60-tal-ämen hi. och kristendom, retningar-ensamhet, -söndagsskolan, ler

fall i sommar

fall i famn

fall i valets kella

där hjelpen fösser himmel

menniskor rör viljan

menniskor velsignar rum

minnet fester nåd

vi selv er i veldets ton

andens väg i lammets rum

Fadern visar hjelpen

Guds famns gamla väg

hör du rör Josuas fall där rosen finner namnet

Guds famn havets lamm

allvar sender i jorden

minnets gamla band

är nådens fina svar

Jesus famna domen