Surahammar Fido famnar

tusen manar

vi mönster sender

datorn råd?

där summan enter halvans jag

visa vi enter havets sendare

sender så lemna fem himmelssvar i sommar

skriva vad?

nemner gör hela tusensinnen svar

vad svarar ni?

du visar kall öm verld  -  så ser livet dom

beskriv mönstret?

mönstret eld söker så

ty din visa

gör handens fantasi

fantasi visar hela rosen

som ömmar jagets ram

fantasi söker en mantel

vi elskar se fin mantel

vart leder mönstret?

mönstret leder cementera vams mantel

mönstret ser val i ondskans hymn

mönstret följer eld i kall verld

alla människor - ett mönster - en enhet ?   eller ?

nej

alla hör tusen famnars ton

där visar kall santa svar

köld är minnets hymn

kan alla människors mönster flätas samman , nå varandra?                                    

bend  bend  bend verldens köld

sellskap helsar himmel

himmel ömmar kinder

där svaret mellstav ser

skriva om det här?

skriv om sendaren som hör hela tidens köld

pinad mast selver

hemmar ros

giv då famn