Surahammar Fido famnar

verlden est giver kommande namn :

sönder hör

ja

se

ge din ljumma namn till andens verld

Gud ser sinnet

hender svarar

där giver Fadern famn

din jord hender hör

havet ska venta famna

Gud hör du selver

vester varnas

hasta öm viste

fönster Gud gammal hör

hjelp verlden nå tidens sinne

Gud varnar send rum hell

se Gud gast sender summan av ilska

meningen hjelper AVE

söm ser gammal vester tist somna

händer ?

kalv i istoria eld feller

man hemmar god ljum himmel

dagen ser hastig hjelp//

var val

eld i sinnet

eld i hjelp

aska i ton

min famn

visar sommar

handen enter

gift för tiden

malva

ser du famnar