Surahammar Fido famnar

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                       vörda jaget

                                                                       allvar såret famnar

                                                                       tonen älskar

                                                                       nåden sveper

                                                                       mantel svarar