Surahammar Fido famnar

tisd.2/4

hemma visar vi skolan istoria

som svarar din skola

som hjelper din rum

Gud minns föss sol

se

jorden faller i heavens rum

jorden famnar val

-fortsätter?

där nesta väg ser skolan menniskor som Jesus visade din mast

jaa

din väg där nesta svar: visa solen för rum,,,havets famn elden svarar

visa jorden namnet Jesus

så svara vi namnet

rusta för omen i rum

3/4

-vad skriva på datorn?

skriv: tuman är jordens rum,,,före Jesus visar god jord,,,rusta för Ave famn

skriv: nesta hjelp vi sender en tham som hör jorden nera röst

skriv till alla:

vem fösser svaret?

vem hender rör?

jordens fina sav är hjelp

du min rum visar

velsignade besta sinne

visa hjelpen

hör: din väg tender istoria

före jorden ska svara Jess är famn

-började med verser - fortsatte med frågor och svar för att få fler lite nyfikna - frågor som jag trodde skulle engagera - ska jag skriva våra privata samtal?

se din hjelp famnar famnen

så fallet est är vid kellan

be vi rör svaret

så hör du din famn