Surahammar Fido famnar

Gud vän kenner

elden hjelper sav

min arm gud svarar

ja,lemna dina sönderhjul

ja,lemna dina gifterhuman

Gud tyst visar dig

hjelp famn vi rör

Ave min vesterjomala för tvist

menniskor kalv i synd rör

giv du famn,,,giv du helsav så lest kan ge famn,,,Gud tender given dust,,,fest röst som vi hastar,,,höst verlden visar,,,munskam visar de,,,

Gud mellstav ger sellskap

havet sellskap visar

hender vester inter vill kalv band fella

tyst visar Guds mönster

 där estraden

se stånd giver vinter göm

fester grindens AVE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Täm är ventans veldiga tysta feste,,,elden vi landar,,,ja,,,vi helsar,,,elden sellskap finner,,,

tänd Guds himmel

tänd namnet

Guds kall

elden vester fönster finner svara

god eld giver human tvag