Surahammar Fido famnar

aska

ave

vishetssvar

 

aska

ave

sinnets hem

 

ave

fin svar

i vägen

 

se

namnet fester sendaren

se

famnen rör svaret i rum

se

kinden fösser famn

 

se namnet svarar rusta

se svaret är i kellan

se minnet rör mon

 

visa solen Guds ton i vägen

ha svaret i vis svar där rosen sender bandet

ömmande famn sender nera timmens väg