Surahammar Fido famnar

havet ser du ska skriva: vi havets famnar rör rum,,,ave din väg i jorden

bistå vägen

en vägs sol

en vägs svar

himmelsk rum vid rums famn

Guds väg

Guds hands röst

visa kellan din famn

ave famn i rum

- läser Jeremia,,,tankar om katoliker-protestanter-andra- var hör jag hemma??

Guds nåd visar dig din väg

ge Gud din vägs sol

ge Gud vis famn

allvar visar rum före du ska velsigna allvar i vis rum

sommar rör sinnet

andens nåd veldig kella svarar

en ave famn i Guds sol ska vilja famna solen i kommande svar

gammal Gudsrum ser du famnar vis väg

en god svar i famn

ave famn i kellan

se Guds famn venta en Jesu svar i vis andes svar ge lindan i din famn

ge lindans nåd famnen

allvar elden ska fössa

vi lindar din väg i famn

allvar fösser Gud i vis väg

- allvar nu?

havets enade hjälp ser din väg svara: föss vis rum i famn,,,allvar är en kellas tend för Guds hand anden ska följa så fallet vill röra famn,,,

en allvar är sinnets sol

havets visa rum i hjelpen

ave din famn i god väg

så lammet famnar solen

min enda kella ser din sol i hjelpen

var Guds hand

var Guds lamm

havets svar för famn