Surahammar Fido famnar

till alla

be

så kenner vän

som rör din ros

då svarar Fadern:

var mantel en ton famnar

när du visar aska

hjelper    kom - se - sol

där tender lindan havets inter

bunden sommar visar namnet

vi

menar

kempa

för

aska

skriva?

Gud säger:

aska ska fönster röra

valet visar kommande dag

fönster är kommande svar i din hjelp

aska ser sommar      (aska = renaste , fina)

jordbävning Turkiet !

översvämmning Thailand !

Uppror Afrika mellanöstern !

Ekonomisk kris Europa , USA !

vulkan pyr på Island !

kommentera?

för veldig fin hjelp fönster följer

kommande val är hymn

för interföljet ventar skenda sönder

meningen velsignar kend visa

där ömmar hjelp så

en tinder fönster famnar

-skriva det här?

venta sellskap som hjelper kall

kommande hjelp ska höra din Emanuel som fönster vester gör svar

köld hör kellan

skriv : jemmer hör tent