Surahammar Fido famnar

 

minnets blad följer svaret

 

-råd hur fortsätta?

istoria enar viljan

jordens rum elskar hjelp

jaa vi ska röra jordens famn som ser din svar

visa jorden din rum

jaa

säg hjelpen visar så jorden tendande svar

velsignad rör nådens famn

-på datorn?

jaa så menniskor ska ventan röra

nemner nåd som est hör

nådens jag tender fin allvar

Guds rum famnar din hjelp

-med!  rätta!

menniskor ska famna vis väg

Guds väg som rör din famn

du ska allvar famna

minnets svar Jesus ska röra

skriv hjelpen sender viljan till namnet,,,istoria följer vis famn,,,Guds väg ska svara famnen,,,be,,,du ska tenda god rum,,,jaa,,,jordisk famn är fall

säg:jorden enar rum så följet ser tvist kempa vid jorden,,,du ska famna tvag,,,Gud ska se jordisk rum i svaret då aska ska visa rum famn

Ave jordens svar

Ave domens svar

Lö.

vi sender vis rum

Jissus famn

Guds famn

minnets rum

jaa  jordens rum

sender sinnets svar

hjelpen enar ram

vi svarar jorden tvag

veldig sendares svar

innan du Jesus ska hjelpa

 

-många varför!   kämpa!

visa din svar

jagets allvar

minnets famn

Guds rum vid svaret

du ska famna god rum

-rummet är mycket nedtryckande nu!! allt!!

minnets väg famnar minnet

-vad är mitt tidigare minne?

öster eld

-vem?

fallet i skolan,,,vi svarar du kommande sellskap ska se svara ton,,,

visa du din bindande rum så famnar rum din svar

-hjälp ! skatt ! pension !!

venta din nesta svar ska visa du sender tinder,,,jaa,,,vi ser du ska festa din rum i jord,,,

-orkar inte mer ! ledsen!

enad allvar ska senda jorden namnet famn

-mer?

val i jord    eld är rum

val i svar    eld är svar

val i kind    eld är svar

val i svaret    allvar famnar

eld elskar sinnets famn

 

allvar är vid vägen

 

Guds goda jord ska velsigna allvar i solens tinder

din väg vill famna domen

Guds allvar famnar formen

himmel ska elska ventans famn

himmel ska tenda rum

himmel ska visa nådens rum

ventans röst ska röra fall

jaa

god rum ska finna jordens bindande famn