Surahammar Fido famnar

samtal forts.

ave mantel i nådens svar

ave Jesu sendare i famn

Guds ton rör famnen

ge Gud famn i verlden

ave famnen vid svaret

solens svar är i kellan

gå så vi kan famna

gå så vi kan röra lammet

gå så kellan fester en röst vid boningssendares famn

gå dimmans hjelp

gå solens sendare

giv hjelpen i famnen

andens vägs lamm sender vis rum i jorden

kommande ton fösser en väg som svarar veldig nåds väg

enad god rum som kan famna lindans famn

rör hjelpen i famnen,,,följ famnen

allvarssvaret som sender kommande svar

Jesus allvar fösser så Guds famn kan senda svaret

ave famnen i jorden

ave famnen vid verldens allvar

jaa

ave vis röst i mantelrum där hjelpen visar famn

kommande ton ser du fössa mantel som ser vis rum kenna Gud

röst var föss i jorden

ge Gud halvan i famn

allvar är kellan

ave famnen i jordisk svar

se du sender domen i jorden