Surahammar Fido famnar

samtal

estraden vill famna vem är rums jag,,,vem famnar svaret,,,vem fösser kellans svar

Gud är i lindan som finner domens nåd

ave vis svar,,,se du ska famna given rums sinnessvar

Jesus allvar visar

du rör rum i verlden som famnar given sendare,,,eldens ave hjelpen är i namnet

Guds famn vid domens fina allvar

- med!

bend solen

ave Jess hav i kall

ave kellan i nomenos eld

ave hjelpen som fem sender

viljan bistår nomeno

bistå Guds väg som svarar elden i Jesu famn

- famna mig

famnens gamla väg lindar nådens famn,,,en rums rista lamm som finner Guds kellas allvar,,,allvar i famnens sinne,,,anden famnar domen

du finner en nåds sols väg som rör Gud i famn,,,gammal rums famn i vis havskall ska kenna Guds allvar där rum finner kellans gamla ventan,,,ave vis famn i vis havs gamla kella

tist kommande fina kella ska kiss famna

min kiss helsar du finner nera vis famn ge bostad i lov så Gud följer aska

visa lammets renta så nåden fösser eld

havets halva är elden före Josuas ave kellan rör rusta famn

visa Gud vi följer en gammal gammal fin svar som vester är i enad famn,,,följet är Guds kellor som visar en famn,,,anden är istorias velsignade röst som enter vis famn

öm ventar hemma fössa gammal rums himmelsröst

ömmande rum ser nådens hjelp falla i veldig jemmer föss som vi ska famna

ge nåd i famn,,,venta rums feste i famn

- göra?  vänta?

svar i est aska felsignas av Jissus kella

du visar anden vem famnar lammet

jaa

du timmen elskar i hjelp så lammet finner nimbus hender

så veldig hjelp fösser öm i famn

- ber  hjälp hjärta och kropp

jaa hemma ser Guds solar din vinterhell som elden rör i famn

du famnar Masten i allvar

sender nådens hjelp som är Guds fina allvar

mantelrum svarar din svar

öm famnar hjelpen

se en iman över din väg famnar din kellas Gudsrum

du famnar verldens kellor där en famn fösser en andes jon som fem famnar

se Gud fössa gammal rums famn

en röst är Jesu rusta famn

be Gud svara hjelpen så du finner Emanuels visa väg

ave vis famn i rosens röst

var hjelpen i Guds svar

ave jordisk famn vid jorden