Surahammar Fido famnar

Guds väg i solens svar

ena svaret

viljans väg

ena rummet

viljans röst

ena ramen

famnens svar

ena jorden

hjelpens famn

ena vägen

eldens famn

ena sommar

famnens röst

ena jorden

rummets visa sendares vilja elden ska tenda vid jorden

ord från Fadern :

du hör min svar

se då vis väg

Guds svar som famnar allvar