Surahammar Fido famnar

ge kinden

ge masten kindens svärta

 

hamnen ska finna sin rum - solen är sinnet

hjelp fönster,,,skolan Emanuel söm ger dig sol,,,

-flera tveksamma om det här och jag förstår dom !

jaa,,,Jesus vester följer,,,ser du saven vester kallar,,,be,,,vi sender din hjelp

du ska göra eld som rör svaret - kant i rels är namnet,,,hjelp du allvar,,,där hör du hjelp som rör lindan,,,minnet är nåd,,,jaa,,,

-nästa väg?

nesta hjelp du ska namnet höra

du rör - du ser - du vester sender hjelp ,,,var då namnet som visar vis Skapare

-bredda?

jaa,,,en väg där du ska visa nera syndens vilja att fössa allvar,,,skelver gör vi,,,hjelp du namnet nåd,,,öm var hjelp,,,öm visar röst,,,öm följer röst

venta val i god skola,,,nesta röst ska du finna i din nera famn,,,allvar vi hör hos jaget,,,se du svarar himmel som namnet sender,,,

var sinnets summa

Ave vi säger

Ave rum

-handlar nya vägar -om mig själv?

menniskors sinne är vest skola,,,jaa,,,se din nera röst ska Jesus namnet nera följa,,,kind är jord i sol,,,vest ska svek allvar fössa,,,där ger rum nåd

-hur orka mer nu? kränkningar - förnedringar - cancer !  HUR orka?

se mast

skolan är hymn som följer

-ja!

vester ger dig hörn

-ja,,,hela tiden!,,,varför?,,,varför?!! 3 läkare sen rätt diagnos,regnar in,alla svar var fel från allt och alla och från er!!!!!!!!!!

vi ser

vi ser

-HELT FEL !!

vi såg,,,vi såg

-blir besviken,,,ingen litar jag på mer

nesta hjelp vi ska se din fina röst

-hur ska jag tro det?