Surahammar Fido famnar

venta röst som bender din svar

gäst en vorden famn fester du,,,så fin lemna,,,menniskor kan rösten finna visa svaret,,,mönster elden finner,,,gäst ser svaret kasta ventans vam över rum,,,hasta för est är tyst,,,Gud?,,,ord?,,,ja gör tidens öster,,,gäst est fantastiskt svar,,,est eld ser,,,umbäranden ventar öster,,,så hör vi gäst,,,varför umbäranden?,,,Allsmäktig vester,vem är rusta?vi är summan fast är jon,,,hur visar jag bäst mitt goda band idag?,,,famn gäst rör,velsigna vinter i din mast,,,rastlös,trött,känns så nu!,,,när fin mening famnar vi sender fin band,,,vi hör du fester veldet Gud sender,,,du ventar på festets mon,,,vi sömmen veldet hör-ja du helsar öster svar,,,gest visar fast röst,

hör du ska visa din namn för varje son i rusta,,,visa rusta för tom menniska

där kenner vi fin svar,,,var din svar,,,gör så aska,,,ris helsar röst,,,min son är rusta band

hur rusta?? något förändra?? bättre?? mer??

velsigna där ventans minne,,,han elskar veldet,,,vi minns han velsignade mörker,,,han helsar: mantel enter min mon,,,vänta rätta tillfället visa? gäst säger : visa din svar,,,svaret är lömsk mörker för var dom som ser synd,,,Gud ,vad säger Gud?,,,gammal fester sinais son,,,gammal visar sinais minne,,,vi fester var svar : kasta rusta över verlden

hur bäst rusta?

Gud säger :

visa öster mast,,,rum helsar tvist för din namn,,,menniskor kastar tusen Ave,,,vi ser,,,domen vi hör,,,minnet vi ser,,,

där kastar du aska över sonens mantelgodstav,,,ser ni bakåt i tiden?,,,vi ser enter för villskam,,,venta på Guds famn,,,ja Mestaren menniskor fönster menar velja,,,

nesta fall

venta synd

mörker vester rör

 

gammal famn

Gud fester

Gud rör

 

hans jag

vi helsar

tyst fester

 

se svaret

menniskor kan mörker

vester visa

 

gammal helsar

rör rusta för veldet

Gud ser : allvar för röst,,,gammal hender gör elden,,,enter Guds vester så du vester shas shas bönar,,,nu ser vi svaret,,,mörker testar son,,,hjälp ta bort!!,,,göm göm vi vester lest famnar,,,du visar famn,,,fin röst rusar över din mon,,,min ram vi enter,rör då mantel,,,känner jag?,,,du hör - vi visar svaret

est mast nera

vester est gör

stå så fistel kan semre nå,,,vi visar dig verldens sönder så tiden kan festa hand,,,,,,,,,,,,

fast

mentor

salva

fester

sveper

vester

mörker

tvager

gammal

munter

testar

kiss