Surahammar Fido famnar

21/1

förklaringen ?

säg före så visade Jesus där kind - nu visar han sol för famn

en malva hjelper en famn

Guds famn visar tinder

Guds famn hör Jesus ton

Ave vi följer vis ton

Guds famn vi svarar

en famn är ton för lindan

Jesus är Faderns namne

havets famn

Guds famn

rusta för Guds famn

havets lamm

Jesus är Jesus famn

Guds röst

Jesus famn visar famn

namnet rör viljan

viljans ton rör Faderns

rör Jesus ton vi famnar

namnet lemnar famn

du hör Jesus som havet sender

Jesus som rör vis ton

kommande namn rör vis jord

du rör pandera

du rör skam vid ton som finner rum vid röst

Jesus är god vis ton

se din famn rör Jesus famn

namnet vi ska röra

tinder ris är Faderns famn

nomeno vi svarar

Jesus ser fin svar

var ni rum för ton

Ave vi sender

nera vi kan visa din röst

Jesus finner vis sommar

du är Faderns svar

be

du Jesus kan senda ton

havets röst är famn

vi rör Guds röst

jaa

ge du havet famn

mantel vi ska svara

Jesus ser du famnar

minnet rör vår famn

Ave vi följer

ge Gud ton

bind Faderns röst

vi rör Guds famn

Jesus finner din malva

tonen sender sinnet

svara famn för vis röst

du följer röst i jord

selfande rum vi ger nåd

ge Gud vis ton

min gamla ton visar hjelp

så föss du allvar