Surahammar Fido famnar

tusen är famnar

-------------------

famnen

hör

famnen

ärver

famnen

ventar intersol

famnen

visar jorden

famnen

fyndsvar

famnen

var vi i jordens nåd

famnen

sender öst

famnen

vi havet famnar

famnen

jorden rör

famnen

famnar fadern

famnen

följer eld

vi följer hender

som över santa binder

kan alla få kontakt med er?

där kan alla höra...ja alla famnar visar så...kinder ser vår bindande val...du kan se...verlden rör allas bana...vi eld famnar...velsignade var tiden som vi famnade...mörker kommer famna eld...eld vi famnar...vi hela jorden kan famna...du minns halvan...du valde ju famn...Gud sende då din val...följ var mantel...så helsar famn...vi fem såg...vi rörde val...vi visar jord...Gud veljer val...han helar bindande sinne...nu var vam himmelsallvar...hender är hans visa lamm...

din visa

var famn

din visa

finner vi

human sende gammal val

jorden sende ros

följ så famnen

visa hans val

Gud helsar santa

jag vill visa livets mantel...menniskaljum...hela allas jag...rör var pandera du vill famna...gammal roman visar min enter...höljet är öm val...Gud visar ljum fin santa...min santa är tusen sommarfamnar...gör val...se sendaren...hör allas val...hender kan man tiden famna...