Surahammar Fido famnar

samtal:

-rätt nu?

aska minns namnet som hjelper Guds rum,,,-så kränkt!!,,,skinande lento sender en buli,,,din famn gammal rum sender svaret,,,över din vilja finner vi en bostadssvar,,,gammal famn ser du ska tenda Guds gamla minne,,,jaa,,, du ska veldig famn allvar svara,,,ge Gud given famn,,,en väg vill senda Jesu famn,,,du ska famna veldig vis svar,,,jaa,,,jorden ska minnas viljan som sender en rum i vis hand,,,-råd? ,,,ge gammal rum andens kellas röst så heaven kan fössa din allvar i svaret,,,Guds famn allvar sender i vis kella,,,din famns väg är -  i lov - i famn - i jordisk rums väg - ,,,du famnar allvar,,,- hjälp så jag kan vända andra kinden till!,,,aska visar din kella,,,ave Gud i din väg,,,ge gammal minne kellans väg

vi Santa ska veldig väg famna,,,vi ska röra Guds väg,,,vi ska svara din svar,,,himmelskall i jordisk rum,,,- hjälp magen! gråten!,,,jaa,,,Guds hand ska famna din rum så veldig gammal svar ska se ljuset vid din sols ton,,,jaa,,,din svar famnar Guds hand,,,lammet är vid din sols allvar,,,giv Gud din rums famn,,,var rösten i gammal rums band,,,-skrev om hemsidan på FB men inget svar ,,,- så svårt vända andra kinden till!,,,  aska ska nådens väg famna,,,giv där din väg till solen,,,havets ton är vid din svar,,,gammal rum ska famna vis svar,,,jag kenner din famn i rum,,,var Guds famn i minnet,,,Jesus fösser rum i famnen,,,allvarsrösten ska lemna nemnaren till Jesu kall,,,Guds hand vid vis hand,,,god famn i rummet,,,allvarssvar i nådens väg,,,var famnen vid kellan

-tänker skriva något snällare idag!

dagen fester nådens sol

dagen famnar allvar

dimmans allvar finner hjelpen

andens kommande rum fester en rum i famn

aska svarar kellan

ave din väg

ave din vägs jag

ave vis hand

given allvar finner famn

Guds väg vill svara

gammal rum följer vis rum

- när var gamla rummet?

där gåvor var hjelpen

där jagets hand visade velsignad andes fina hjelp

gammal rum var Jesu rösts famn

ave Jesu svar i famn

- vem?   då?

kan tinder famna

kan jordisk famn röra rum

en vis famn var rum

Guds lamm var din vägs svar

Guds lamm var kellan

andens rum var din svar

giv Gud allvar i rum

venta limmande fall som ska fallet himmelsallvar famna,,,ge Gud nådens andes rum,,,ave din väg i famn

- råd mig andligt?!

allvar ser viljan finna Guds minnessvar

en allvar finner sendaren som vill svara dig

hjelp viljan som fester Guds famn

- mer?

est allas vägar,,, eldens vesterrums famn

visa Gud din väg

- konkret?

askas lamm ventar se din viljas kall

en andes famn vid famnens svar

Gud faller i vis famn

be verldens namne svara din vägs rum

himmelsrum vid nådens ton

Gud famnar din rum i famnen

- få fler förstå!  vill men hur?  skriva mer?

estradens lamm fester aska                                                                                                                                                                

se Jesus är vid bindande sol som vill famna Guds lamm

jaa

andens givna gamla rum fast ska fössa din hjelp

elden vill festa din väg som sender Guds vägs famn

ave din famn i rum

- om jag ska så, så vill jag ha råd om vad jag ska skriva?  samtal?

sömmens ton ska famnen finna vid andens hands allvar,,,eldens hand visar dig Guds allvar,,,giv Gud din nåds röst,,,giv ave vis famn Jesu svar,,,eldens famn i vis rum

- kan jag skriva det här?

samma goda famn ser din hjelp i given rums nåd

skriv du Guds svar

skriv du Guds famns kellas andes sols väg

skriv du vägen vid boningssvars svar

en allvar enar hjelpen

gammal gammal vägs famns svar i bindande vägs allvar

Jesus svar fösser vis rum

gammal vis rum fösser lindan