Surahammar Fido famnar

velsignade svaret

 

timmen

var veldig

 

jorden

hender minns

 

Fader

gör var svar

 

elskar svaret

 

se

jag elskar

ventans bind