Surahammar Fido famnar

-hjälp mig med viljan!!

vi sender en estrad som veldig kella ska famna,,,du fösser rums gamla jag som fösser nimbus väg,,,veldig gammal fin svar ska dimman svara i hemma var vi kellans gamla hjelp,,,gamla Faderns skolor,,,kend är veldig famn som famnar Guds lamm,,, - mer? fem se nåden svara en ton i famn,,,se Gud röra given ventans hjelp,,,havets nåd som rör din väg,,,- kan jag få bibelcitat som berör mig?,,,timmens nesta vilja rör Gud,,, i Tim..s feldiga namn i första kapitlet vers elva där är din nemnares skelvande dam,,,

halv i skolan rör vis famn som sender ton,,,vi rör Guds famn som fösser en allvar i rum,,, - allvar nu?,,,kinden som fem sender,,,kinden i rums havs famn kan fössa,,,eldens röst visar Gud du rör Jesu svar,,,havets famn i rum,,,- bibelcitat som berör mig?,,,i Timotheus halva velsignar vi solens halva,,,se du en tham fester i rum,,,se sav i kellan ska vallen senda lindan som visar kellans visa famn,,,du ser hjelpen i famnen,,,giv famnen till solens ave,,,- läsa?,,,läs i Tim ha viljans nåd i kap 4 i vers läs fem i fin rums famn,,, - inte skriva samtal?,,,nemner du ska skriva eldens rums röst

skriv vi rör rum

skriv vi fösser svaret

skriv vi famnar Guds rums famn

skriv jordens famn rör vi som svarar ventans famn

Jesu svar är i kellan som hör din väg i rum

ha vis vägs rum i verlden

skriv hjelpen famnar famnen som sender Guds hand

havets rum i rusta verldens ton så lammet fösser ave Gud i verlden

-tänker skriva idag

vi hör du nådens nåd rör i famn

en rum ska famna din väg

velsigna Guds rum som famnar viljan i rum

se nådens allvar finner en väg som svarar Jesu svar i Guds hand

- skriver tisd. plus onsdags texter

skelver din fina famn?

- lite

nemner Guds hand som rör viljans allvar

-ja

se Guds famn fem svara i din rums väg, havets hand i Guds hand

-ja

giv du min väg famn i rosens rum så lammet famnar din svar

gå sommarvägs lamm

gå i Faderns rums ram

himmel rör famnen i kommande famn

Jesus är given i vis väg

himmelsväg i lammets svar

hjelpen fem svarar

hela given svar vid boningshand rör din rum i jorden

- tacksam!

santas lamm ventar famnen röra i vis väg

havets väg i Faderns band

be Gud röra given famns svar

så lammet finner din hjelp

Faderns hand var given vägs lamm i jorden