Surahammar Fido famnar

-vad är allvar nu?

tom verld vi ser

jaa

tom för allsmäktiges jord

så se din ande

som är veldig jon

- rätta?

tend Guds svar

fallet svarar

- hur bäst?

finn din ton

vem följer dig?

jaa

så hör du ton

- vad göra mer?

velsigna Guds tvag

ge din röst

send jord famn

hör lindan

visa Guds röst

du finner

jaa

visa havets svar

en är tvag

jaa

visa solens namn

Ave famn

- råd idag?

fönster ser,,,för ris är skolan,,,tend famn för evan är kellan som hör rum,,,

- en slags längtan till förändring?  känner jag

följ famn,,,rör Ave god visas ton,,,hjelp du vis svar,,,en hand är fest i jord

- säga till alla?

säg:

ge Gud famn