Surahammar Fido famnar

var svaret som är i hjelpen

visa viljan som fösser solens ton

ge rum din famn

ge rum allvarskall i vägen

ge hjelpen havets fina rum

där vi svarar dimmans svar i ave hjelpen i famn

rör hjelpen vid vägen,,,allvarsvägen som svarar ave Guds famn

Jesus rör given väg som svarar elden vid famnen

hjelpens väg är i vorden svar: imans ton i ave Guds linda

vi ser du fem svarar,,,ge lov i famnens rum,,,Guds sendare är Jesu havs fina allvar,,,bandets rums vägs hjelp,,,var vis vid famnen,,,Guds rum rör veldet,,,ave famnens svar,,,ave hjelpens rums nåd,,,var allvar så famnen fösser en ave Gud i lindans kella,,,ave domens väg vid ramens nera röst,,,hjelpen är vis famns följe,,,du ser Jesu röst i verlden,,,Guds halva rum i famnen,,,dimmans röst i svaret,,,allvar är vi i allvarsrum,,,kommande famn är lindans hjelp i rusta havets halva,,,där fösser vi dimmans nåd i jordisk svar,,,hjelpen är allvar,,,Guds rum finner nera lammet som svarar svaret

ave Guds famn

ave vis svar

ave rusta lammets ton som fem kenner i rosens röst

gå Guds havs rum

gå Guds lamms svar

himmelshalvans svar är vid nådens kellas rum

- gör mitt bästa

du ska nådens hand vilja röra som följer dimmans röst

du ska svara giv famnen i vem är rums röst som svarar en allvar i Guds väg

hjelpen är i famnen

-tacksam! 

-mer nu?

nåd veldig halva visar,,,andens famn är i vis väg som rör Guds famn,,,jordisk rums väg visar hjelpen i famnen

menniskor ska visa nådens minne

Guds linda famnar Guds famn

viljan är lim i lov

aska i famn

fallets svar giver vi list

famnen rör minnet vid bandet

Guds halva gammal rum finner eldens svar

vi svarar:

aska famnar Guds väg

menniskor ser kellan som velsignar rum

vi ser

allvarssvar du fösser i vem rör hjelpen

vi ser

Jesus svar himmelslamm svara giv allvar i tonen som hör lammet röra lindan

ave din väg i kellans nåd

dimmans nåd rör famnen

skriv hjelpens röst som hör vi handen helsar var famn

se

nera kommer vi fössa

nera sender vi vis svar

jaa

nera eldens nåd kinder rör så lammet visar halvan Guds famn

jaa  giv Guds famn som fösser enad rum i vis svar

eldens ton är i hjelpen

hjelpens svar kan famna viljan i vorden rum

- skriva hela samtal?  delar? vers?  till alla?

jaa

skriv du domens hender svarar jag

istorias hjelp kan följa bindande famn

så Guds lamm fester hjelpen i rum

svar i skolans kella:

vem rör Gud

vem rör festet

vem svarar nåd

Jesus allvar rör i dimmans famn där svaret hjelper eldens fall så famnen rör viljan vid tonens famn

Guds kella allvar fast sender så du minnet sender i nådens ton

jaa

vi rör rum i famnen

Guds famn i allvar

havets sols svar vid bostadssvar

hela bandets halva ska felsigna dimman

du sender vis halva vid allvarssendarens band

ave Guds väg i jorden

man tinder rör i famn

enad väg vid boningshalvas famn rör veldig halvas famn

giv hjelpen vägen vid famnen

ave vis famn i verlden

Gud rör Faderns svar

där hjelpen famna bandet

-Gud

-Fadern = ?

Fadern är en hands jag i bostadslinda

du rör viljans felde i nådens rum

hör Guds lamm visa Jesu svar i famnen

ave Guds lamm i famnen