Surahammar Fido famnar

0nsdag och snön vräker ner

viljan famnar Guds väg

viljan rör rum

viljans röst kan fallet röra

Guds famn finner hjelpen

gammal rum finner en allvar

du famnar svaret

vi havets famnar är i din sols svar

Guds famn allvar ska kenna

du visar rum vem följer solen

jaa

vem är i Guds hand

vem följer en gammal gammal hand som fösser vis famn i viljans allvar

be

Gud ska famna vis verld

vis verld vid boningsfamn

Guds verld i viljans kall

Guds famn i solens gamla väg

du fösser rum i verldens bonings famnar som fester rösten som ska festa en kella i sendarens kall

ave Gud i vis famn

given gammal rum som sender fem i domens svar

gammal rums famn är i hjelpen

ave famnen i vis famns famn

ave given svar i ventans rum

Faderns famn i svaret

Jesu svar i vis fem

Jesu svar vid tonen

Guds hand i verlden

ave vis rum

ave gammal rums ave

given rum vid god svar

savens hand vid verlden