Surahammar Fido famnar

samtal

 - såg hemsk film på fb/ två kvinnor skändas och dödas

jaa

amigos himmel är sellskap så lammets halva minne rör nera viljans feste

kend rum velsignar namnet där hjelpen är i famn

 - kristna

(hm) (suckar) barn elden sender genom tend köld

hemndens linkande lögner

hevans fem famnar så lindan kan venta famna hjelpen

 - med!  rätta!

hav i lammets tista svar svarar Guds timme

havet allvar sender i jorden

allvar famnar nådens väg

be

valets tendande gamla kella

ha veldets rum i famn

var vis i famnen

var vis i rums svar

kommande famns kella visar du famnar allvar i vägen