Surahammar Fido famnar

valet är svaret

valet är ave jordisk rum

som hör jorden famna

 

tonen visar ljum så lov är i domen

Guds väg vill famna din svar

istorias svar

famnens svar

Guds rusta famn vid jorden

 

Emanuel är ventan som famnar din svar,,,Guds ave sommar,,,min nera rums famn,,,elden är allvar före nådens svar,,,Guds rum hör ventans rum som tender jorden i famnen,,,solen fem hemma ska röra jag är domens mast,,,se Gud famnar din väg,,,Emanuel velsignar kellans ventan havets hand som Jesus svarar

bind

bistå havets svar

enad famn ska du vilja svara

istoria följer vägen

fem rum

fem rum

fem rum

himmel rör

himmel följer

himmel rör vid sommar

havets rum

himmels rum

kempar vid svaret

 

aska famnar

ave famnen

ave jordens svar

himmels svar

evans svar

istorias svar

kempar i verlden

 

där jorden finner famn

Guds famn vid svaret

himmel är domens visa svar

jordens svar är fem i ave famn

Gud är rosens svar

havets röst

havets svar som är vid din hjelp

kend rum famnar din svar

himmel famnar famnen

vis svar är du vid vägen

Jesus är vid vägen

mantel är i rum

famnen är vid jordens röst

Guds svar är hjelpen

-jag skriver Emanuel är världens svar?

så minns rum jordens hand

enden är vid kellan som ave famnen ska senda Josuas röst över din rum

skriv du visa verldens röst över din svar

hjelpen följer rum

-ord till alla ?

öm öm öm är namnet

sol i svaret

öm är namnet som fem famnar

allvar rör du i kellans enade velde

Jesus hör rum som följer skolan

namnet är vid din svar

himmel ventar kenna din jag som rör malvas sendare

Guds allvar visar hjelpen

visar Guds svar som famnar rum i verlden

-allt obehagligt här,överallt runt om i världen!

(svar)

-förstår inte allt

Gud visar dig din väg

din väg ska höra andens rum

visa dig kellans famn så du ser din kella

havets allvar

Guds svar vid namnet