Surahammar Fido famnar

tag var lamm så visar du verlden

giv då allas jag

så kan valet finna

giv verlden min vam

tiden följer bend

allvar vi helsar

tvager vintergast

där visar bend

svek svek svek

vester benar sin verld

velsigna jaget i famn

mörker var tustavens pest

din verld visar sönder

din verld visar sönder

giv varje sinne nåd

mörker faller så