Surahammar Fido famnar

kindens kommande famn

före elskar kind verlden

före var jord god gest

nera vi hör sönder för verlden

gest i skolan följer

var elskade sommar

-skriva det här?

kind

skelver över kellfas

skelver över evans svar

veldig kella öst följer din goda väg

-ja   ber hjälp!  förmedla något?   till alla?

mönster öster jord fester aska

-tacksam!   läste igår en demon är på nätet

he   jaa

en konstig hell är jord

-vem?     jag?

där velsignar du jord,,,du hör Gud famna,,,din hjelp är solens famn,,,Guds famn som följer din rum

-tacksam!

kinden hjelper jord för lest är kvar i kommande föss,,,du valde istorias famn,,,Jesus är god rum,,,Josuas kommande famn finner gest för ton,,,nalkar sav som köld svarar,,,fall är du som fönster kommer tvista,,,där följer vi din namn

-vilken sav är köld?

köld är en sovande verld

jaa

en värld som kölden gest i famn svastika häver

hjelp viljan svara allvar

varje god sender fönster

tustav tender jord