Surahammar Fido famnar

jag selver

hjelp rum se

sveper

Guds son

sender

Guds tvag

hjelper

vi santa

domen

giver lamm

verlden

nemner sov

Guds sinne

kallar hjelp rum

 

fönster

nera famn

Guds ton

visar sommar

enter

valets sommar

be rum sinnet höra

 

famnens källa

eldens famn

ventar ro

i saven

 

varje hjelp

nera hand

varje svar

enter rum

velsigna verlden som fester jord i famn,,,be,,,ja,,,visa du rum för vår lamm,,,sender din namn till rusta för eld vi hör lender gömma

till alla?

est hemma ger nesta hjelp

menniskor ventar gömma gift(gåvan)

så du tvärs hör Guds rop

kom jag himmel nemner finna ris i sinnet

min hemnd rör hell

så hjelp verlden kempa för ton

skriver mer så fler ser - råd?

tvist följer då Gud ser,,,menniskor kan följa ris,,,så venta vis linda,,,Gud valde din svar skapa en hjelp för svaret,,,då ventar Gud hjelp havets skam så vester tender hjelp

jobbet?

vi svarar: fönster nera finner din namn du tvist i fall

nemner lindan som fönster ger

du ska senda Guds kommande famn

Gud sender lindan till solens givna famn

veldig tjenst sommar kan anti cemantera