Surahammar Fido famnar

mönster kenner röst

tyst nera nådens vester vi visar,,,mast nera öster band,,,minnet velsignar gammal bend,,,Gud veldet ventar mönster visa,,,menniskor vi tyst nera,,,mast fester veldet,,,du benar verlden med vis ram,,,svaret sender allvar,,,tyst är vi som velsignar-du är den som visar,,,du ser-vi fester,,,Mestaren säger:du mentor för fast rest,,,ja,,,se vi lemnar tusen master så du rör askaval i sommar,,,

du ser verldens törst,,,Gudstav eld teljer så ventan visar mast,,,velsigna alla som fester min ram,,,timmen nera för mönster vi hör,,,du testar verlden,,,ja vi ser du marken helsar,,,var stig för svaret,,,

du hör - vi sender - Gud mast helsar : AVE visa svaret

elskade

gömmer

svaret

goda rör liv

din sav

din svar

menniskor rör

lamm

enter

rusta famn

AVE AVE

men hasta rum

Gud visar

du svarar

din svar

est rör festet

var stig som rör Gud

hjälp rätta!

när vi säger smörstav

enter öster vester

förstår ej!

mellan besta rusta

hör est en mes

OK! OK!

Mester

visar

Guds famn

mellan

bind och fin röst

Mester

hör

ventans visa

du var god i festet

Mester

rör

sendarens val

famn

rum minns

Mester

fester

band i svaret

rör

du

ram

vi hör santas mantel

rätt fortsätta på datorn?

Gud sender din nöds saft

Gud sender din varma mast

Gud var svaret i fast son

nesta kast är hasta vi rör

Mester vi var goda band

 

visa rusta för tom menniska

Gud hör aska himmel röra

vi veldet pest gömmer,,,vester hör rusta,,,vi saven visar linda,,,rum fester kasta svar,,,Gud hör vis

finner nilens rum,,,vilka?,,,nu sveper jordens mistel över festet,,,din ventan velsignar,,,vi som lender finner,,,vi listar sommar över hela fasta famnen,,,ja vi salva Gud sende,,,Gud velsignar sellskap du hör,,,se vi sår fin rum,,,

inter jagar omen

santa velsigna Ave

rum vester visar

Gud menniskor ventar möta

namnet himmel sår

Gud löser havets aska

tyst är pest - son är rusta

venta rusta för AVEs visa

vester

öster

vinter

fistel

hasta

aska

fistel

öster

elden

binder

vester enter bön

veldet feller namnet

guld elden enter

då vester fönster ser

där elden kenner nu röst

kant ventar på son

Gud råd?

vi nera