Surahammar Fido famnar

bell

gav

kyss

till

rentan

cemantera

jantes

form

ventil

ventar

vester

Jissus

fasta

sommar

ge allvar i sol

ge ton i rummet

be

så sinnet kan mana

hemma ventar tinder minnet