Surahammar Fido famnar

tiden sveper    ,   havet famnar

 

fem ilska sveper

se du är famn

se vi sommar gav

giv då vis jag

domen ser din svar , home är vi som ser din jon i svaret

göm svaret

 

 

fem svarar fin dimma

jon är famn

jon inter svarar

fester alla i famn

öster hör var barn

vi halvan famnar

elskade var bind

för alla

i svaret följer sveköm

fester så alla i malvans namn

velsigna så domen

Fader?

se svaret

jon är svaret

när kommer han?

gör så enter barn

där ventar sommar för din namn

känner oro

tvivla ej , ljum erver jon

där simmar sonen i gömd val

hör

eld binder dom

kom vi elden visar

var med !

fem finner jon

kan vi valet svara?

kom så ser vi allvar

summan vi ser

din sendare ljum valde

tom famnar hell

giv jon santas santa

Gud valde ros

bend veldets hamn

fester veldets givna ros

elskade gör havets barn

du svarar

gå sommarfamn

vi ser...Gud elskar vis visa...menniskor testar val...nemner vis jag...Gud ser...bunden malva är tusen allvar...ni famnar jon som famnar...kommer sonen famna svek?...barn är så allas gåvor...bind vis val...

försöker förstå  , famna

 

för var allvar

gåvan famnar

nemner havets salva